CALENDARI CURS 2021-22 I 22-23

 FESTES LOCALS:  7 DESEMBRE  I  17 GENER 

DIES NO LECTIUS APROVATS PEL CONSELL ESCOLAR:  11 OCTUBRE  I  25 FEBRER