PROGRAMA DE FINANÇAMENT DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC

 

A la graella següent podeu veure quin és el preu total de cada lot de llibres per nivells: 

 

                      PREU PER NIVELLS        PREU FER FAMÍLIES

1R                        36, 72€                    0 € 

2N                        65,39€                     0 €

3R                        60,67€                     0 €

4T                        81,01€                     0 €

5È                        77,46€                     0 €

6È                        84,62€                     0 €

 

Volem deixar constància que aquesta és una mesura que s'aplicarà de forma exepcional: Totes les famílies rebran el lot de llibres del curs 20-21 sense haver de fer cap pagament.